Obsah fóra Děti noci, útočiště pro upíry a vlkodlaky
Autor Zpráva

<  World of Darkness  ~  Thaumaturgy - Primary Path

Mitru
Zaslal: čt Led 08, 2009 8:24 pm Citovat
Člověk
Je n?kdo schopnej mi ?íct, kolik XP stojí zvednutí primární thaumaturgie? Každá další patha (sekundární) stojí 4XP (resp. x4), ale n?jak nerozumim tomu, jak je to u tý primární.

Díky.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Trandul
Zaslal: pá Led 09, 2009 11:03 pm Citovat
Upír
Pokud vim, tak primární cesta stojí stejn? kolik ostatní disciplíny.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
..
Zaslal: čt Úno 12, 2009 10:31 am Citovat
malej momentík..

X x X x X

Thaumaturgy

Thaumaturgy je Disciplína Krevní magie svázaná s klanem Tremere. Treme?i byli mágy už p?edtím, než se stali upíry. Po prom?n? v Kainity zjistili, že jejich smrtelná magie nefunguje a že musí rychle vymyslet n?jakou její náhražku. Tehdy za?aly vznikat první Cesty Thaumaturgie, na jejich vymýšlení a výuce ostatních se podíleli ti nejmocn?jší mágové (te? už upí?i) z bývalého Domu Tremere. To bylo zhruba kolem roku 1000.

Tremer?m se novou Disciplínu skute?n? poda?ilo vyvinout. To ovšem neznamená, že by ji vymysleli jako první. Jistou formu Krevní Magie už dlouho p?ed Tremery ovládali jednotlivci v jiných klanech. Známými mágy mezi upíry jsou nap?. Železná Baba (Nosferatu 4.gen) a Durga Syn (Ravnos 5.gen). V n?kterých klanech byly celé skupiny Krevních Mágu, které se spolupracovaly na vývoji a výuce magie, že z nich vznikly samostatné linie v rámci klan?. Jsou to klany Assamite (kde vznikla linie Vizier), Setite (kde se jedná o skupinu Rodných, nikoliv o linii) a Tzimisce (kde mágové mají vlastní velmi mocnou linii Koldun).

I když Treme?i nebyli zdaleka první, kdo Krevní magii používal, tak brzy všechny ostatní skupiny upí?ích mág? p?ed?il. D?vodem byla spolupráce v rámci celého nového klanu. Zatímco ostatní mágové si své schopnosti drželi pouze pro sebe, p?ípadn? je sdíleli pouze v malé skupin?, tak Treme?i své objevy okamžit? sdíleli a tak ve výzkumu pokra?ovali mnohonásobn? rychleji.

Když pominulo nebezpe?í zániku klanu, došlo mezi Tremery k stejnému efektu jako u ostatních skupin - své nové objevy si p?evážn? drží pro sebe a i když dojde k vytvo?ení nové Cesty, málokdy se ji nau?í více než pár desátek Tremer?, spíše mén?.

Již v dob? Dark Age vzniklo p?t až osm Cest, které Treme?i používají dodnes. Krom? nich existuje veliké množství Cest, které už byly zapomenuty, p?ípadn? Cest, které jsou naprosto výjime?né a hrá?ské postavy by je m?ly znát jen výjime?n? a nikdy více než jednu z nich.

Pro výuku Cest Thaumaturgy platí, že si Tremer zvolí (tedy, jeho u?itel mu zvolí) jednu Cestu jako Primární a teprve když Tremer dostate?n? zvládne tuto Cestu (má v ní aspo? t?i te?ky), m?že se za?ít u?it druhou, Sekundární cestu. T?etí a další Cesty se m?že za?ít u?it až v okamžiku, kdy je mistrem ve své Primární Cest? (má v ní p?t te?ek). Více než 90% Tremer? si vybírá (byla jim vybrána) Cestu Krve jako svoji Primární Cestu, i když existují i výjimky.

Krom? Cest se Thaumaturg u?í i Rituály, smí se u?it všechny Rituály, které mají úrove? nejvýše takovou, jaké je jeho hodnocení jeho Primární Cesty (Tremer s trojkovou Primární Cestou se smí u?it jedni?kové, dvojkové a trojkové rituály). První rituál se nau?í zarove? s první te?kou v Primární Cest?, ostatní se musí u?it samostatn?.

Cesty mají vždy pouze p?t stup??. Kdo dosáhl pátého stupn?, ten se stal v dané Cest? mistrem a dále se již tímto sm?rem nerozvíjí. Rituály toto omezení nemají. Existují rituály šesté až desáté úrovn?. Pokud se je chce Thaumaturg nau?it, tak musí za expy zvednout na odpovídající úrove? i svoji úrove? v Thaumaturgy, i když se tím neu?í žádnou další schopnost vyplývající z Primární Cesty.

X x X x X

To? vše, tákže p?edpokládám, že je to postaveno na stejných kamenech jako ostatní discipline..
bucivoj
Zaslal: pá Zář 10, 2010 9:17 am Citovat
Vlkodlak
Ak hras zucasnost tak Zakladna disciplina je path of blood
a berie sa ako ostatne aj cenovo ako ostatne vampirske discipliny
ostatne pathy mas x4
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
..
Zaslal: út Zář 14, 2010 10:50 am Citovat
Až ták?!
Wink Laughing

Zobrazit příspěvky z předchozích:  

Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Přidat nové téma

Přejdi na:  

Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.